Algemene Voorwaarden

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE OM TE WETEN

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de levering van onze producten (de "Producten") op onze website https://nl.venum.com. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst op onze site. Gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden, of u zich nu wel of niet bij onze site hebt geregistreerd. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid of onze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze site.

OVER ONS

Venum is een sportmerk - fabrikant en online winkel - gevestigd in Frankrijk. Gevolgd door meer dan 1 miljoen mensen via de verschillende sociale netwerken.

Adres: Venum - 7 rue du Sagittaire - 94150 Rungis - FRANKRIJK

Mail : hulp-euro@venum.com
 

UW STATUS

U mag alleen producten van ons kopen als:

 • u wettelijk in staat bent om een bindend contract met ons aan te gaan (in Engeland en Wales moet u bijvoorbeeld meerderjarig zijn);
 • u de bevoegde gebruiker bent van de krediet- of debetkaart waarmee u uw bestelling betaalt;
 • u woont in een land dat door onze bezorgdiensten wordt bediendCONTRACT TUSSEN U EN ONS

 •  Zodra u uw bestelling hebt geplaatst, zou u van ons een e-mail moeten ontvangen waarin staat dat wij uw bestelling hebben ontvangen (maar neem contact met ons op als u deze e-mail niet ontvangt). Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en onze toestemming (die we om welke reden dan ook niet kunnen geven).
 • Bij het plaatsen van uw bestelling zullen wij onmiddellijk contact opnemen met uw bank of kaartuitgever om toestemming te krijgen om de betaling van uw rekening af te schrijven. Wij verwerken uw bestelling pas als de betaling volledig is ontvangen. Als wij uw bestelling accepteren, bevestigen wij dit door u nog een e-mail te sturen waarin wij aangeven dat de bestelling wordt verwerkt voor verzending, op welk moment het contract tussen ons (het "Contract") tot stand komt.
 • Zodra u uw bestelling plaatst, beginnen wij deze te verwerken, wat betekent dat u deze vóór de levering niet meer kunt wijzigen. Maar u kunt uw Producten retourneren in overeenstemming met deze voorwaarden of ons Retourbeleid.
 • Van tijd tot tijd kunnen wij kleine wijzigingen in een Product aanbrengen om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en wettelijke vereisten te weerspiegelen.
 • Wij hoeven geen kopie van uw overeenkomst te bewaren. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden en uw bestelling te bewaren.


 
LEVERING

 • Uw bestelling wordt verwerkt op de in de verzendbevestiging vermelde leveringsdatum of, indien geen datum is vermeld, zo spoedig mogelijk (afhankelijk van de door u gekozen bezorgdienst). In ieder geval vindt de levering plaats binnen 30 dagen na het sluiten van uw Contract.
 • Indien er niemand op uw adres aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen en de Producten na drie pogingen niet in uw brievenbus of op een veilige plaats kunnen worden afgeleverd, kunnen wij het Contract beëindigen.
 • De levering van uw bestelling vindt plaats wanneer wij de Producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd en de Producten worden dan uw verantwoordelijkheid.
 • Wij blijven eigenaar van een product(en) totdat wij de volledige betaling voor dat product(en) hebben ontvangen.
 • De afbeeldingen van producten op onze site en ander reclamemateriaal zijn slechts ter illustratie. Uw producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de kleuren van onze producten nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat uw computer, computersysteem of ander apparaat de kleuren van onze producten kan lezen. Wij kunnen niet garanderen dat uw computer, tablet of mobiel apparaat de kleuren of afbeeldingen van onze producten nauwkeurig weergeeft.
 • Werkdagen zijn exclusief weekenden en feestdagen.
 • Als u de levering van uw bestelling wilt betwisten, hebt u daarvoor 30 dagen de tijd vanaf de dag dat de traceerstatus van uw bestelling door de vervoerder is bijgewerkt als "voldaan" (d.w.z. bijgewerkt als geleverd op het adres dat in de verzendbevestiging staat). Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van levering te vragen, alvorens over te gaan tot terugbetaling van de betaalde prijs en/of de bijbehorende leveringskosten.


GRATIS LEVERING

 • Profiteer van gratis bezorging vanaf €49,99 als je in Nederland woont.
 • Bokszakken en alle bestellingen boven 30 kg komen niet in aanmerking voor gratis bezorging.


PRIJS EN BETALING


 • De prijs van de producten is de prijs die op onze site in euro's wordt aangegeven. De prijzen op onze site zijn inclusief BTW op de aangegeven datum, maar exclusief leveringskosten, die extra moeten worden betaald en apart worden weergegeven tijdens het afrekenen.
 • Wij kunnen de prijzen op onze site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar wijzigingen zullen geen invloed hebben op reeds geaccepteerde bestellingen. Als het btw-tarief echter verandert na de datum van uw bestelling, passen wij het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u de producten al volledig hebt betaald voordat de btw van kracht wordt.
 • Wij accepteren betaling per bankkaart, creditcard of Paypal (alleen in de volgende landen: Italië, Frankrijk, Duitsland, België en tegen eind 2022 normaal in de andere landen van de Europese Unie). Wij aanvaarden de volgende kaarten: VISA, MASTERCARD en AMERICAN EXPRESS (AMEX).
 • U moet de producten betalen (met eventuele verzendkosten) en wij zullen de kaart die u hebt gekozen om uw bestelling te betalen op de laatste factureringspagina na het indienen van uw bestelling in rekening brengen. Wij zullen onmiddellijk contact opnemen met uw bank of kaartuitgever om toestemming te krijgen om uw rekening te debiteren.
 • Als wij uw bestelling accepteren en verwerken wanneer deze een duidelijke en ondubbelzinnige prijsfout bevat die gemakkelijk kan worden geïdentificeerd als een prijsfout, kunnen wij het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die onder het contract zijn betaald en de geleverde goederen terugvragen.
 • Als u voor uw bestelling een kortingsbon wilt gebruiken, moet u de toepasselijke code invoeren tijdens het online afrekenen. U mag slechts één promotiecode per bestelling gebruiken en op elke promotiecode kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om een promotiecode te weigeren die niet geldig is voor uw bestelling of waarvan de geldigheidsduur is verstreken.RETOUREN

U hebt 30 dagen de tijd om uw artikelen te retourneren vanaf de dag dat u uw bestelling ontvangt. Deze retourtermijn gaat in op de dag dat u uw bestelling ontvangt. Zie voor meer informatie over retourneren ons Retourbeleid.


UW RECHT OP TERUGBETALING

 • Wij betalen de prijs die voor de producten is betaald terug. Houd er echter rekening mee dat we het restitutiebedrag kunnen verlagen als het product in slechte staat wordt geretourneerd. Als we de prijs terugbetalen die u hebt betaald voordat we de goederen hebben geïnspecteerd en we later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier hebt behandeld, moet u ons het gepaste bedrag betalen.
 • Wij betalen geen verzendkosten terug die u mogelijk hebt betaald toen u uw bestelling plaatste, of kosten die verband houden met uw betaalmethode.
 • Terugbetalingen worden gedaan binnen maximaal 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen door ons.
 • Voor alle retourzendingen, klik hier.


DEFECTE PRODUCTEN OF LEVERINGSFOUT

 • Wij zijn wettelijk verplicht producten te leveren in overeenstemming met het contract. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten.
 • Als u van mening bent dat een door ons geleverd product gebreken vertoont, stuurt u een e-mail naar hulp-euro@venum.com.
 • Wij behouden ons het recht voor om bewijs te vragen, zoals foto's van het defect, voordat wij overgaan tot terugbetaling van de betaalde prijs en/of de bijbehorende leveringskosten.ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE ANNULEREN

Wij kunnen het contract te allen tijde annuleren door u een brief te sturen als:

 • u ons niet op tijd betaalt;
 • u ons niet binnen een aanvaardbare termijn na ons verzoek de informatie verstrekt die nodig is voor de verzending van de goederen
 • u ons niet in staat stelt de goederen binnen een redelijke termijn bij u af te leveren.

ONZE VERBINTENIS

 • Indien wij deze Algemene Voorwaarden niet naleven, zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade geleden als gevolg van een inbreuk of gebrek aan zorgvuldigheid en bekwaamheid van onze kant, maar wij zijn niet aansprakelijk voor niet te voorziene schade. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zich zal voordoen of als zowel wij als u ten tijde van het sluiten van het contract wisten dat het zich zou voordoen.
 • Wij leveren alleen producten voor huishoudelijk, particulier of professioneel gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van goodwill, verwachte besparingen, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
 • Wij beperken onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige situatie waarvoor wij uw aansprakelijkheid volgens de toepasselijke wetgeving niet kunnen beperken.GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van het contract die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. Een gebeurtenis buiten onze controle is een handeling, gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle.
 • Als zich een gebeurtenis buiten onze macht voordoet die de uitvoering van onze verplichtingen onder een contract beïnvloedt, zullen wij binnen een redelijke termijn contact met u opnemen om u te informeren, zullen onze verplichtingen onder het contract worden opgeschort en zal de tijd die nodig is om onze verplichtingen na te komen, worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis buiten onze macht. Als de gebeurtenis buiten onze controle de levering van onze producten beïnvloedt, zullen wij een nieuwe leveringsdatum plannen zodra de gebeurtenis buiten onze controle is geëindigd.
 • U kunt een contract dat wordt beïnvloed door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, annuleren als dit een risico op aanzienlijke vertraging veroorzaakt.


 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.


ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

 • Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft invloed op uw rechten als consument onder het toepasselijke recht van het rechtsgebied waarin u woont.
 • Als wij contact met u moeten opnemen, zullen wij dit schriftelijk of telefonisch doen met behulp van de contactgegevens die bij uw bestelling zijn verstrekt, tenzij u ons verzoekt op een andere manier contact met u op te nemen. Waar we in deze voorwaarden "schriftelijk" zeggen, omvat dit ook communicatie per e-mail.
 • Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw contract zijn die welke op onze site zijn geplaatst ten tijde van uw bestelling.
 • Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder dit contract overdragen aan een ander bedrijf. Wij zullen u schriftelijk op de hoogte brengen als wij dit doen en ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.
 • U kunt uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij daar schriftelijk mee instemmen.
 • Het contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.
 • Alle paragrafen van deze voorwaarden werken onafhankelijk van elkaar. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een van deze paragrafen onwettig of onuitvoerbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.
 • Indien wij niet eisen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden nakomt, of indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten jegens u of dat u niet verplicht bent uw verplichtingen na te komen. Als wij afzien van een vordering tot niet-nakoming. Wij moeten dit schriftelijk doen en dit betekent niet dat wij er vervolgens afstand van doen.
 • Merk op dat op deze voorwaarden het Franse recht van toepassing is. Als u een consument bent, betekent dit dat een overeenkomst voor de aankoop van producten en elk geschil of claim die daaruit of in verband daarmee voortvloeit, wordt beheerst door het Franse recht.

 

 

SERVICE NA VERKOOP

 • Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze voorwaarden dienen te worden gericht aan hulp-euro@venum.com.
 • Eventuele klachten dient u schriftelijk te richten aan VENUM, per e-mail aan hulp-euro@venum.com.


VOORWAARDEN VAN PROMOTIES

 • Officiële Venum promotiecodes geven u recht op een aanbieding op uw online bestelling op https://nl.venum.com. Om uw promotiecode te gebruiken, klikt u op de knop "gebruik promotiecode" op de overzichtspagina van de bestelling en voert u de specifieke code in.
 • Promotiecodes kunnen slechts eenmaal per transactie worden gebruikt en kunnen niet worden gecombineerd met andere promotiecodes of aanbiedingen.
 • Promotiecodes zijn gebiedsspecifiek, blijven ons eigendom en zijn niet overdraagbaar en niet geldig voor de aankoop van cadeaubonnen of -kaarten.
 • Inwisseling in contanten is niet mogelijk.VOORWAARDEN VAN CADEAUBONNEN OF PROMOTIECODES

 • U kunt een cadeaubon of promotiecode niet online gebruiken om een andere cadeaubon te kopen.
 • Indien het bedrag van uw cadeaubon(nen) of online kortingscode(s) niet het volledige bedrag van de bestelling dekt, dient u het saldo van uw aankoop te betalen.
 • Als het bedrag van uw cadeaubon(nen) of online couponcode(s) hoger is dan het totale bedrag van de bestelling, wordt het saldo op uw klantenrekening bewaard voor uw volgende aankoop met dezelfde cadeauboncode.
 • Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice.
 • Online cadeaubonnen of promotiecodes zijn niet overdraagbaar en niet terugbetaalbaar en hebben geen geldwaarde.
 • Wij kunnen een cadeaubon of promo code niet vervangen
 • De levensduur van een cadeaubon is 1 jaar vanaf de datum van aankoop.Klik hier voor ons privacybeleid